Stichting Every boy & girl gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Niet alleen vanwege de eisen die de wet stelt, maar vooral omdat het voor ons belangrijk is uw privacy te waarborgen.

Uw persoonsgegevens:

  • houden wij geheim
  • beveiligen wij zorgvuldig
  • gebruiken wij alleen voor het sturen van informatie over onze activiteiten en het uitvoeren van uw verzoeken, die ons via telefoon, brief, mail of website bereiken
  • delen wij niet met anderen.